Skatt & moms

Både inledningsvis och längre fram i ett bolags utveckling kommer skatte- och momsrelaterade frågor uppkomma. Det ställer särskilda krav på kunskap och erfarenhet inom inkomstskattelagen och momslagen. Controllergruppen samarbetar även med specialister på områden när utredningar behöver genomföras.

Vi kan hjälpa till med
  • Inkomstskattelagen
  • Momslagen
  • Utredningar