Controllergruppen - ett attraktivt licenskoncept

Vi vänder oss både till dig som idag driver en mindre byrå och till dig som vill starta en ekonomibyrå med inriktning analys och controllertjänster.  Är du intresserad av controlling och vill vara med och förändra branschen? Är du intresserad av att i en trygg miljö själv driva en modern och digitaliserad redovisningsbyrå med inriktning controlling? Du kanske redan driver en ekonomibyrå men vill bli 100% digital och kunna fokusera mer på controlling. I hela landet söker Controllergruppen dig som brinner för att hjälpa små och medelstora företag till framgång.

Våra fokusområden:

  • Dra nytta av den digitala utvecklingen så att såväl kunder som redovisningskonsulter är helt platsoberoende och kan arbeta med hög kvalitet och effektivitet i alla grundläggande processer.  
  • Att förändra inriktningen på tjänsterna så att fokus i branschen flyttas från bokföring till controlling/analys. 
  • Att hjälpa mindre ekonomibyråer att växa, öka lönsamheten och hantera de utmaningar som finns i att utgöra en mindre byrå.