Ett nätverk med specialister

Vi känner en stark drivkraft i att hjälpa små och medelstora bolag i Sverige till framgång och vi vill utmana branschen att ta steget mot en mer värdefokuserad rådgivning. Genom specialisering och tillgång till ett nätverk av specialister kan vi alltid möta våra kunders behov. 

Är du specialist?

Utan geografiska begränsningar söker vi specialister som vill vara med i vårt team, antingen som underkonsult eller anställd. Vi söker specialister inom olika områden, bland annat koncernredovisning, börsföretag, produktionsekonomi, lön & HR, skatt & moms, systemintegrationer, ekonomisk uppföljning & nyckeltal,  verksamhet i andra länder, utredningar etc. Vi ser partnersamarbetet som långsiktigt där vi gemensamt drivs av samma vision. Vi ingår i ett gemensamt nätverk och träffas regelbundet för professionella utbyten, framförallt med fokus att skapa ännu mer värden hos våra kunder. 

Arbeta och bo där du trivs!

Som specialist inom ett ekonomiområde har du möjlighet att ansluta dig till vårt nätverk. Du stöttar våra Controllers och våra kunder med din kompetens och erfarenhet. Du får uppdrag av oss och bidrar i första hand på distans. Du har med andra ord möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom ditt specialistområde samt att arbeta och bo där du trivs bäst.