Välkommen till Controllergruppen


Personligt och värdefyllt

Niclas 072 - 200 59 61
 

Vårt erbjudande

Controllertjänster som gör skillnad

Att planera och skapa förutsättningar för en långsiktigt lönsam och stabil verksamhet är företagsledningens viktigaste uppgift. Alla företag, oavsett storlek, bör ha en Controller vid sin sida som kan ge värdefokuserad och framåtriktad rådgivning anpassad efter företagets utvecklingsskede.   Fram till idag har redovisningskonsulter mest levererat bokföringstjänster till små- och medelstora bolag. Med digitalisering och automatisering tror vi tiden är inne för branschen att äntligen flytta fokus från bokföring till controlling. Med vår expertis och inriktning vill vi bidra till er framgång!

Processbyrån - en effektiv och molnbaserad 

lösning för allt löpande 

För att alltid ha tillgång till tillförlitlig information har Controllergruppen under några år utvecklat Processbyrån som metod. Processbyrån utgör ett arbetssätt där vi med digital teknik och genom automatisering och standardisering uppnår högsta möjliga kvalitet och effektivitet i alla löpande processer, såsom bokföring, fakturering, bokslut, årsredovisning, deklaration, lön och förvaltning. Därigenom har vi siffror i realtid som kan ligga till grund för våra controllertjänster. För att vässa erbjudandet ytterligare har vi inkluderat de viktigaste controllertjänsterna i vårt baserbjudande. 

För dom minsta bolagen

Nästan alla stora bolag har en gång startat som små enmansbolag och det är mycket att tänka på i början. Controllergruppen vill vara med redan i uppstartsskedet för att skapa bra förutsättningar för nästa steg i utvecklingen. Vi har skräddarsytt en lösning som riktar sig till nystartade och enmansbolag som ännu inte har gått in i en tillväxtfas. Genom denna lösning förbereder vi bolaget för framtida tillväxt.

Smarta lösningar

  • 100% i molnet som gör dig och dina medarbetare flexibla
  • Portallösning för att dela information på ett säkert sätt
  • Systemstöd för uppföljning och prognostisering
  • Digital signering av avtal så du slipper pappersadministrationen
  • Smidig kommunikation inom styrelsen med digital lösning
  • Digital avtalshantering för kostnadskontroll
  • Aktiebok i molnet som säkerställer att aktiebolagslagen följs
  • Enkel hantering av kvitton och leverantörsfakturor via mobilen 

En Controller vid din sida

Vi vill möjliggöra för alla företag att kunna ha en Controller vid sin sida. Historiskt har det främst varit stora bolag som har haft resurser till att anlita en Controller. Tack vare digitalisering och automatisering av löpande processer vill vi erbjuda alla bolag, dvs även små och medelstora bolag en egen Controller. Anlitar ni Controllergruppen tilldelas ni en Controller vars huvuduppgift är att finnas tillhands och hjälpa till med alla frågor som berör er ekonomifunktion. Våra Controllers har bakgrund som revisorer, ekonomikonsulter, redovisningsspecialister, controllers och/eller ekonomichefer. Vi ställer mycket höga krav på våra Controllers erfarenhet och förmåga att förstå och tolka ekonomisk information på en fördjupad nivå. Med hjälp av våra Controllers kommer ni att ha helt rätt förutsättningar för att utveckla er verksamhet vidare.

Våra mjuka värden

Framgång

Vi vill hjälpa dig att nå framgång i din verksamhet. Vi tror att ordning & reda i processerna tillsammans med din controllers kompetens och personliga engagemang är vägen till framgång. 
 

Trygghet

Du ska alltid känna trygghet i att lager följs, riskerna minimeras och att skatter deklareras och betalas i rätt tid. 

Frihet

Genom digitala lösningar vill vi skapa möjlighet för företagets samtliga anställda att utföra administrativa uppgifter på ett effektivt och platsoberoende sätt. Vi tror att det skapar en härlig känsla av frihet. 

Om oss

Controllergruppen Sverige AB bildades 2011 av Niclas Gavelin. I roller som ex. kvalificerad revisor och ekonomichef har Niclas lång erfarenhet av att arbeta med såväl små- som större bolag och han drivs av tanken att förbättra möjligheterna för små- och medelstora företag i hela Sverige att driva sin verksamhet med framgång. Sedan 2016 har vi utvecklat vårt koncept och har 2022 gjort en nysatsning för att ytterligare stärka vår position inom området värdefokuserad rådgivning. Vi vill vara en aktör som utmanar hela redovisningsbranschen till att ställa om fokus från bokföring till controlling och mer framåtriktade tjänster.