Redovisning & rapportering

Utöver den ordinarie bokföringen så uppkommer situationer som ställer krav på fördjupad kunskap inom olika redovisningsområden, bland annat koncernredovisning. Controllergruppen har erfarenhet av att hjälpa såväl noterade bolag som mindre växande bolag i kvalificerade redovisningsfrågor. Är ni ett noterat bolag ställs särskilda krav på delårsrapportering och att årsredovisningar upprättas i enlighet med K3 eller IFRS. Controllergruppen har erfarenhet av börsfrågor och att upprätta noteringsprospekt.

Vi kan hjälpa till med
  • Koncernredovisning
  • Kvalificerade redovisningsfrågor
  • Projektredovisning
  • Regelverk; K3 och IFRS
  • Noterade bolag
  • Börsfrågor
  • Noteringsprospekt