Processbyrån

Processbyrån har utvecklats i vår övertygelse att digital teknik och automatisering ger möjlighet att fokusera på controlling istället för bokföring. Vårt erbjudande Processbyrån utgör en paketlösning som inte bara inkluderar bokföring och redovisning utan även grundläggande controllertjänster. Varje månad träffas vi och går igenom dina siffror tillsammans. Vi identifierar några viktiga nyckeltal som vi rapporterar supersnabbt varje månad och årligen upprättar vi en budget som du kan styra din verksamhet mot. 

Vårt synsätt är att allt som ser lika ut i alla aktiebolag ska hanteras så standardiserat och effektivt som möjligt. Då skapar vi möjlighet att tillhandahålla rätt controllertjänster för just ditt bolag. Om de löpande processerna fungerar kan vi lämna historiken bakom oss för att gemensamt fokusera på framåtriktade frågor.

Controllergruppen har sedan 2016 utvecklat Processbyrån som metod och tjänst. Processbyrån bygger på digitala lösningar och standardiserade metoder. När man inte krånglar till det, utan gör saker på ungefär samma sätt varje gång, kan vi på ett effektivt sätt utveckla våra metoder och höja kvaliteten. Att allt är 100% molnbaserat gör dessutom dig och dina medarbetare helt platsoberoende. Vi har anpassad kontoplan och ekonomiska strukturer för att stötta våra Controllertjänster maximalt. Låt oss fokusera på framtiden! 

För Processbyråpaketet erbjuder vi ett fast pris beräknat på antalet anställda, kundfakturor, leverantörsfakturor etc. Hör av er om ni vill veta mer om Processbyråpaketet och vad det skulle innebära för er. 

fast månadspris
 • Controllertjänster (bas)
 • Bokföring
 • Fakturering
 • Löneberedning
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Deklaration/skatt
 • Förvaltning

Varför välja Controllergruppen?

 • 100% i molnet vilket gör att alla kan arbeta på distans
 • fungerande rutiner i det löpande arbetet skapar förutsättningar för bra controllertjänster
 • våra IT-system är anpassade för såväl små som stora bolag
 • vi arbetar i realtid och efter en 0-felsvision
 • vi  arbetar hela tiden för att öka effektivitet och automatisering 
 • vi skapar rutiner för såväl kunder som för oss
 • fast månadspris för alla basprocesser och grundläggande controllertjänster.