Ledning & ekonomistyrning

Att planera och följa upp verksamheten är A och O för att lyckas. För att ha ett bra underlag för sin planering är det viktigt att ha en korrekt bild av sina intäkter och kostnader. Controllergruppen arbetar därför mycket med struktur i den ekonomiska uppföljningen, bland annat genom noggrann kartläggning av intäktsflöden, och använder ett systembaserat verktyg för att månatligen presentera resultat på ett överskådligt sätt och presentera en likviditetsprognos. Ifall man anlitar Controllergruppen har du alltid en prognos/budget för innevarande och kommande år för din planering eller för banken i samband med låneansökningar.

När verksamheten växer och ni har flera ledande befattningshavare stöttar vi olika funktioner utifrån deras behov. Controllergruppen har erfarenhet av organisationsfrågor i växande organisationer. Vill ni delegera resultatansvar på funktion hjälper vi till att sätta upp dessa strukturer. Andra områden där vi har särskild kompetens att hjälpa ledningen är produktkalkyler, investeringskalkyler samt lönsamhetsanalyser på kunder och/eller produkter.

Vi har erfarenhet av olika slag av finansieringsfrågor och att utföra olika slag av ekonomiska utredningar.

Vi kan hjälpa till med
 • Resultatuppföljning
 • Nyckeltal & KPI
 • Budget/prognos
 • Likviditetsprognos
 • Intäktsmodeller
 • Kostnadsställen
 • Produktkalkyl
 • Investeringskalkyl
 • Lönsamhet
 • Finansiering
 • Företagsvärdering
 • Integrationer
 • Utredningar
 • Utbildning