Förvaltning & kontroll

Att driva aktiebolag innebär ett stort ansvar och det finns många områden att sätta sig in i och som måste fungera för att minska riskerna. Controllergruppen har stor erfarenhet av tillämpning av aktiebolagslagen. Vi tillhandahåller digitalt systemstöd som säkerställer att styrelsearbete bedrivs på ett korrekt sätt. Vidare har vi systemstöd för digitalt avtalsregister, som ger er kostnadskontroll, och digital aktiebok som säkerställer kraven enligt aktiebolagslagen. 

Controllergruppen går även igenom ert försäkringsskydd och har erfarenhet av IT-säkerhetsfrågor. Vi hjälper så klart till med alla typer av bolagsärenden hos Bolagsverket.

I ett växande bolag är det viktigt att bygga upp och dokumentera ändamålsenliga strukturer och rutiner, så att organisationen är redo när tillväxten sätter fart. 

Vi kan hjälpa till med
  • Styrelsearbete
  • Avtalshantering
  • Försäkringar
  • Aktiebok
  • Bolagsärenden
  • Rutiner
  • IT-säkerhet