Licenspartner hos Controllergruppen

För dig som idag äger en mindre byrå och har ambition att växa har vi tagit fram ett erbjudande som effektiviserar din verksamhet och skapar möjligheter för tillväxt. Av erfarenhet vet vi vilka utmaningar du har som mindre aktör när du vill påbörja en tillväxt och vi har tagit fram ett erbjudande som ska underlätta för dig när du vill växa. Om du vill fortsätta driva eget samtidigt som du tillhör ett större nätverk och sammanhang, tveka inte att höra av dig så får vi berätta mer. 

Du får möjlighet att

 • Växa kontrollerat genom att vi hjälper dig med resurser under tillväxtfaser.
 • Med professionella utbyten kan du alltid vara säker på att du är uppdaterad inom alla relevanta områden.
 • Du ligger alltid i framkant vad gäller teknologi och metoder.  
 • Stöd i prissättning.
 • Kunna arbeta mer analytiskt och skapa djupare kundnytta och förståelse.
 • Arbeta inom ett väl beprövat helhetskoncept inom redovisning och controlling.
 • Få alla de affärssystem och verktyg som du behöver, tillsammans med personligt stöd och hjälp.
 • Vi hjälper dig att hantera struliga kunder.

Del av controllergruppen

 • Du är med på en tillväxtresa där vi ska förändra inriktningen i branschen från bokföring till controlling.
 • Allt molnbaserat vilket gör dig geografiskt obunden.
 • Vi stöttar dig med marknadsföring och försäljning.
 • Vi hjälper dig med onboarding processen för nya kunder.
 • Du ingår i ett controllernätverk där du har tillgång till specialisttjänster och möjlighet till professionella utbyten.
 • Vi tillhandahåller utbildningar och systemstöd som ger dig möjlighet att leverera controllertjänster.
 • Vi hjälper dig och dina kunder att få rutinerna att fungera.
 • Du är aldrig ensam och vi försöker hjälpa dig med resurser när du behöver det.