Controller

Förnamn Efternamn

 

Om bolaget

Jag driver en ekonomibyrå inom Controllergruppen, med fokus på små- och medelstora bolag. Controllergruppen utgör en ekonomibyrå som vill flytta fokus från bokföring till controlling. Jag driver bolaget självständigt men har den stora organisationen i ryggen. 

I vårt team är vi idag 4 stycken.  Vi är alla generalister och har kunder i de flesta branscher men har fokuserat lite extra på fastighetsekonomi, vilket gör att vi har lagt extra tid/ambition på att sätta oss in i och förstå vad som är viktigt i just fastighetsbranschen. 

Specialiserad på fastighetsekonomi

Kontakt

Besöksadress: Minos Väg 4B      
Postadress: Box 72, 134 63 Gustavsberg
Telefon: 072 - 200 59 61

niclas.gavelin@controllergruppen.se


följ vårt team

OM mig

Jag är utbildad civilekonom och har lång erfarenhet från olika ekonomiroller. Jag inledde karriären som revisor, främst med inriktning noterade större bolag. Jag har därefter arbetat som ekonomichef, kontorschef och drivit egen konsultverksamhet. Under mina år har jag samlat bred kunskap och har även fördjupad kunskap inom områdena prognosarbete/kassaflöden, noterade bolag, rutinarbete, digitalisering. 

att vara kund hos mig/oss

Om man är kund hos oss får man ett stort engagemang och hög tillgänglighet. Jag/vi gör mitt yttersta för att överträffa era förväntningar. 

Vi anordnar frukostträffar en gång i månaden då vi träffar våra kunder. Vi ordnar även med andra sociala events. Vi förstår vikten av goda kundrelationer.  

VArför välja mig/oss

  • Punkt 1
  • Punkt 2
  • Punkt 3
  • Punkt 4
  • Punkt 5