Styrräntan mer än fördubblad! Vilka effekter kan det ha på företagets kostnader?

Riksbanken beslutade i tisdags om att höja styrräntan från 0,75 till 1,75 procentenheter. Vilken omedelbar effekt det kommer att få på ditt företags ekonomi beror bland annat på hur verksamheten är finansierad. Om ni har stora lån med rörlig ränta kommer ni att påverkas mer av höjningen än om ni har låga lån eller fast ränta. Om ni exempelvis har rörliga lån med genomsnittlig räntekostnad om 5% idag bör ni räkna med ökade räntekostnader om ca 20% jämfört med era räntekostnader idag. 

En annan finansieringskostnad som ökar är kostnader för leasingavtal som normalt löper med rörlig ränta. Ni kan med andra ord förvänta er att kommande leasingfakturor kommer att öka jämfört med idag, där räntedelen på fakturan ökar.

En tredje effekt, som inte direkt styrs av styrräntan men av marknadsräntor i allmänhet, är räntan på skattekontot. Som alltid är det viktigt att betala sina skatter och avgifter i tid, men kostnaden för att inte göra det kan komma att öka. Har man inte betalat preliminärskatt under året och förväntar sig ett skattemässigt överskott kan det vara en god idé att göra en extra inbetalning innan slutskattsedeln kommer.

Aktuella marknadsräntor på kort sikt:

SVXPNG