Förändringar på gång i baskontoplanen

Visste du att det för närvarande pågår en större översyn och ett arbete att förändra baskontoplanen? De viktigaste förändringarna är att många konton tas bort och att en ny struktur införs för anläggningstillgångar. 

Vi på Controllergruppen har länge ansett att man inte ska använda fler konton än vad verksamheten och den ekonomiska uppföljningen kräver. När man använder fler konton ökar risken att man använder dom fel och inkonsekvent vilket ökar risken för fel och minskar informationsvärdet i dom ekonomiska rapporterna. Vi välkomnar därför detta arbete. 

Ifall du redan nu vill läsa Remissbreven och förslag till ny kontoplan kan du läsa mer härkontoplanPNG