• Controllergruppen Digital Redovisning

Redovisning

Vi ger er redovisning baserat på moderna verktyg i kombination med automatiserade och processorienterade metoder. Högre kvalitet, alltid uppdaterade siffror och allt tillgängligt digitalt. Med etablerade och robusta systemlösningar har vi även möjlighet att hjälpa större bolag i den digitala omställningen. Låt oss hantera era löpande processer så får ni mer tid att utveckla er verksamhet.

Våra kvalificerade redovisningstjänster är efterfrågade. Controllergruppen erbjuder kvalificerade redovisningstjänster inom områdena koncernredovisning, K2, K3, IFRS och finansiell rapportering. Våra konsulter har mångårig erfarenhet från att hjälpa bolag med kvalificerade redovisningsfrågor och finansiell rapportering i form av delårsrapporter och årsredovisningar etc. IFRS regelverket är många gånger snårigt och för en mindre börsnoterad koncern är det sällan motiverat att bekosta en egen koncernredovisningsfunktion. Låt istället våra specialister i redovisning hjälpa er. Vi hjälper er med allt från instruktioner för rapportering från dotterbolagen till upprättande av årsredovisning och korrespondens med revisorer.