• Controllergruppen Processbyrån

Processbyrån

Är ni intresserade av att ansluta ert företag till Processbyrån? Processbyrån utgör ett koncept, utvecklat av Controllergruppen, för att leverera högsta kvalitet och effektivitet i processerna för bokföring, redovisning och förvaltning. Att uppfylla de lagliga kraven, att arbeta enhetligt och standardiserat samt att skapa ordning och struktur i vardagen för kunderna kan tyckas vara en självklarhet, men fungerar inte alltid tillfredsställande i branschen idag. Vi har med hjälp av processbyråkonceptet flyttat fokus från produktion till rådgivning. Med vår metod för processbyrån kan ni känna er trygga när det är dags för revision. Det är även denna metod som möjliggör vårt intensiva och målmedvetna arbete för att öka värdet av våra controllertjänster hos våra kunder.

I grunden handlar processbyråkonceptet om att vi genom ett samspel mellan digital teknik och mänsklig kompetens kan optimera effektivitet och kvalitet för de löpande standardrutinerna på en ekonomiavdelning. Konceptet kännetecknas bland annat av följande:

  • digitala lösningar för samtliga processer
  • moderna och robusta IT-system som klarar stora volymer
  • vi arbetar i realtid och efter en 0-felsvision
  • vi arbetar ständigt för att göra våra processer effektivare och automatiserade
  • vi skapar rutiner både för dig som kund och för oss

Processbyrån – ”En byrå i tiden och för framtiden”

Processbyrån samarbetar med några av de mest framgångsrika leverantörerna på marknaden inom respektive specialområde. Vi tror på att var och en ska göra det dom är bra på – vi sätter samman allt i ett erbjudande som gör vardagen enklare för våra kunder!

Processbyrån utgör en paketerad och effektiv lösning för bland annat löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration, statistikrapportering etc. Lösningen bygger till 100% på digitala lösningar och utgångspunkten är att vi och våra kunder ska vara fullt mobila. Controllergruppen har under ett antal år utvecklat en unik metodplattform för standardiserade ekonomitjänster.  Plattformen har lanserats under hösten 2016 och implementerats i processbyråverksamheten. Processbyrån hanterar de moment på en ekonomiavdelning, där behovet av flexibla lösningar är låg. Processbyråns arbetssätt går ut på att identifiera, implementera och genomföra standardprocesser hos våra kunder. Vår övertygelse är att vi med standardiserade och väl dokumenterade arbetsmetoder kan höja kvalitet och effektivitet i löpande processer hos våra kunder. Vår utgångspunkt är att återkommande rutiner, som exempelvis löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och statistikrapportering, kan och bör hanteras standardiserat och med stöd av moderna tekniska lösningar.