• Controllergruppen Om oss

Om oss

För Controllergruppen är den digitala utvecklingen A och O. Ny teknik i kombination med automatiserade och processorienterade arbetsmetoder gör att vi i vårt kundarbete kan flytta fokus från produktion och istället lägga den på analys och beslutsstöd. På så vis utgör Controllergruppen inte en traditionell redovisnings- och bokföringsbyrå. 

Den löpande bokföringen är numera just löpande och med utgångspunkt i fullständig, tillförlitlig och aktuell information kan vi ge ledning och ägare de bästa förutsättningar för att styra verksamheten med framgång. Dessa förändringar kommer att bli ett stort lyft för alla befintliga och potentiella kunder som delar vår övertygelse och som vill vara med i denna utveckling. Vi inleder därmed en resa som kommer att innebära stora förbättringar i branschen dom kommande åren. Var med och ta del utav denna!

 

”När våra kunder vaknar på morgonen med en känsla av att ha fullständig kontroll över verksamhet, ekonomi och administration har vi kommit en bra bit på väg. När våra kunder dessutom upplever oss som tillgängliga och närvarande konsulter har vi lyckats.” (Niclas Gavelin, VD)

 

 

 

Söker du en mindre ekonomibyrå som ligger i framkant i den digitala utvecklingen har du kommit rätt.  Controllergruppen Sverige AB bildades 2011. Vår övertygelse är att vi med utgångspunkt i modern teknik, automatisering och processorienterade arbetsmetoder kan höja kvalitet och effektivitet i stora och små organisationers administrativa processer. Målgruppen för våra tjänster är ägare, ledning och övrig administrativ personal som vill utnyttja modern teknik för att förbättra administrativa rutiner och skapa en effektiv organisation. Med hög kvalitet i de administrativa processerna har ledningen alltid tillgång till relevant information för att styra verksamheten med framgång. Vi utgår ifrån att ledningen ska ges möjlighet att fokusera på värdeskapande aktiviteter istället för att fastna i administrativa problemställningar. Verksamheten är indelad i två affärsområden; Processbyrån och Controllerverksamheten.

Processbyrån identifierar, implementerar och genomför standardprocesser hos våra kunder. Standardprocesserna utgörs framförallt av löpande bokföring, bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration, arkivering, rapportering etc. Genom högsta kvalitet, automatisering och effektivitet i standardprocesserna kan våra Controllers fokusera på att ge de flesta och bästa råden för våra kunder.

Bolagets vision är att vara en ledande aktör i den omvandling som redovisnings- och bokföringsbranschen kommer att genomgå de närmaste åren på grund av utvecklingen av digitala lösningar. Controllergruppen arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för ägare och ledning att förverkliga verksamhetens mål.