• Controllergruppen Ekonomichef

Ekonomichef

Vår tjänst som ekonomichef vänder sig till bolag och koncerner som har behov av lednings- och styrfunktioner för sin ekonomi och administration. Våra controllers är generalister och kan ”mycket om det mesta” på en ekonomiavdelning. Därmed kan vi agera spindeln i nätet hos våra kunder. Exempelvis hjälper vi till med att utveckla organisation, policys och rutiner, upprätta avtal, genomföra upphandlingar, hantera bolags- respektive skatteärenden etc.  Det gör vi antingen med utgångspunkt i basprocesser som levereras av Processbyrån alternativt med hjälp av kundens personal. Vi fördelar ansvar och leder och utbildar personal på plats hos kunden. Våra controllers har därutöver specialister att anlita vid behov.

Controllergruppen arbetar för att våra kunder ska ha bästa möjliga förutsättningar för att styra verksamheten med framgång. Controllergruppen erbjuder kvalificerad ekonomisk rådgivning och helhetslösningar som hjälper ledningen att fatta rätt beslut. Vi är med och effektiviserar, automatiserar och utvecklar kundens administrativa rutiner och skapar förutsättningar för förbättrad kontroll och lönsamhet i bolag och koncerner. Vi har både uppdrag i form av ekonomichefsbefattningar och uppdrag som rådgivare inom befintliga ekonomiavdelningar. Exempel på områden som Controllergruppen har stor erfarenhet inom är: resultatuppföljning, nyckeltal, budget/prognos, likviditetsplanering, kontroll & styrning, lönsamhet, investeringar, bankkontakter, ekonomihandbok/rutinbeskrivningar, effektivisering, inköp, skatt etc.

En controller/ekonomichef ansvarar vanligtvis inte bara för ett företags ekonomifunktion utan hanterar även ett stort antal frågor rörande företagets administration och förvaltning. Controllergruppen hjälper er gärna även med dessa frågor. Vid behov har vi även samarbeten med specialister. Exempel på tjänster: aktiebolagsrätt, styrelse & vd arbete, nedsättningar av aktiekapital, försäkringar, it-säkerhet etc.