• Controllergruppen Analys och Strategi

Analys och Strategi

När fokus traditionellt har legat på produktion har den analytiska och strategiska rådgivningen varit eftersatt. Controllergruppen har för avsikt att lyfta dessa frågor hos våra kunder på ett helt annat sätt än tidigare. Med utgångspunkt i en robust och automatiserad produktionsmetod i vårt processbyråkoncept kan vi erbjuda våra kunder analys och beslutsunderlag som verkligen bidrar till förändring hos våra kunder. Vi använder oss av moderna analysverktyg och presenterar adekvata rapporter för ledningen. Vi fokuserar på affärs- och marknadsfrågor. Stor tyngd ligger i nyckeltalsanalys, lönsamhetsanalyser, produkt- och marknadsanalys, budgetuppföljning/prognos, investeringskalkyler etc. Vi är gärna med och utvecklar er affärsplan och/eller marknadsplan.