Aerial view of business data analysis graph

Nyheter inom Skatt och Företagande

 

Andelen aktiebolag minskar bland nystartade företag

I en artikel från Srf konsulterna kunde vi läsa att andelen aktiebolag blad de nystartade bolagen minskade under 2017, vilket var första gången på sju år. Detta i kombination med att antalet nya företag har minskat hittills under året kan peka på att företagsklimatet håller på att bli allt mer osäkert. I artikeln menas det att frågor gällande småföretagande därför bör prioriteras och att det behövs bättre förutsättningar för att starta och driva företag.

 

Skatt och vårpropositionen

Under april kom regeringens vårproposition, vilken visserligen inte innehöll några skatteförslag, men som enligt PWC visar på vilken riktning som skattepolitiken kan utvecklas efter valet både när det kommer till företag och ägare. 

Utdrag från propositionen:

  • Skattetrycket sjunker något och förväntas hamna runt 43 % under 2019-2021.
  • Skatteintäkterna antas öka med 3,7 % per år under de år som kommer (vilket är samma nivå som tidigare).
  • En proposition om förändrad företagsbeskattning är lagd, vilken bland annat innehåller förslag på nya ränteavdragsregler.
  • Varken 3:12-reglerna eller exitskatten nämns.

Mer info och djupare analys kring vårpropositionen läses hos PWC.

 

Moms på crowdfunding

Nyligen presenterades en utredning gällande kartläggning av marknaden för crowdfunding (gräsrotsfinansiering). Utredningen bör dock inte påverka tidigare regler för momshantering för denna typ av intäkt.

Det är för mottagaren av crowdfunding viktigt att veta att den kan vara momspliktig. Läs mer om denna typ av momshantering och vad som här gäller på Tax Matters och Företagarbloggen.

 

Nya skatteregler

Regeringen har under juni tagit beslut om en proposition som till följd får en påverkan på företags skatteregler och redovisning. Det är främst de företag som tillämpar K3 och redovisar uppskjuten skatt som påverkas (i vissa fall redan för årsredovisningar per 30/6-18). Läs mer om detta på Tidningen Konsulten.

 

Kvitton fasas ut

Äntligen börjar butiker förkasta fysiska kvitton! Computer Sweden rapporterar att ett par livsmedelsaffärer infört digitala kvitton – och att fler står att vänta.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *