an jag kombinera semestern med en tjänsteresa?

Kan jag kombinera semestern med en tjänsteresa?

Det kom en fråga…

”Jag har varit på semester med familjen, men passade även på att träffa en potentiell samarbetspartner och reka lokaler inför ett event som vi ska ha där. Innebär det att jag kan dra av en viss del av kostnaden på företaget?”

Ja, det kan du. Men…

Det kan vara bra att veta att gränsdragningen i sådana här fall kan bli svår. Det är inte alltid lätt att styrka vilken del av resan som hör till verksamheten då du varit på semester med familjen.

Det är viktigt att dokumentera!

När det handlar om tjänsteresor ska resan ha ett tydligt syfte kopplat till företagets verksamhet. Så länge detta syfte dokumenteras blir resan avdragsgill. Vid kombinerad semester och tjänsteresa behövs en tydlig uträkning på hur stor del av resekostnaderna som avser tjänsteresan.

I det här fallet kan du göra avdrag för din del av rese- och boendekostnaderna och för arbetad tid (exempelvis träffat samarbetspartnern och rekat lokal). Observera att det ska finnas dokumentation på allt detta och att den ska kunna kontrolleras i efterhand.

Kan jag förlänga min tjänsteresa med semester?

Om du är på tjänsteresa och väljer att förlänga din vistelse med semester i samband med resan bör du tänka på detta:

Resekostnaden är en avdragsgill kostnad för ditt företag, men om resan blir dyrare på grund av förlängningen är den överstigande kostnaden inte avdragsgill.

Hotellkostnader och övriga kostnader som uppstår som en följd av den här privata förlängningen är privata kostnader. Om företaget ändå betalat dessa, räknas det i en enskild firma som eget uttag och i ett aktiebolag som lön och ska förmånsbeskattas.

Vad är ett bra underlag för resekostnader?

När du dokumenterar en resa, tänk på att det tydligt ska framgå:

  • Datum för resan.
  • Syftet med resan.
  • Vart du har åkt.
  • Hur dags du åkte respektive kom tillbaka.
  • Om du hade någon med dig och vem det var?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *